Cursos i Classes

2021

 

 

Dimarts, de 18:30 a 20 h

Inici: 19 de gener de 2021.  

Aportació: 45 € al mes (al gener, preu especial 20 €)

A Marabal: C/ Bòbila, 7-9, Barcelona

[NOVETAT] Improvisació Teatral

Incorporarem tècniques i recursos per poder improvisar. Treballarem el cos i la seva versatilitat com a eina principal de l’actor improvisador. També la veu i l’agilitat del discurs oral. Així com l’escolta, imprescindible per fer créixer la impro en l’aquí i l’ara de la situació.


Farem exercicis i activitats encarats a aprendre conceptes fonamentals per a la construcció
dels personatges. I també per entrenar el “múscul creatiu” perquè ens ajudi a construir petites dramatúrgies espontànies.

 

Per a persones amb ganes de jugar amb el teatre, el cos, la veu i la creació d’històries i
personatges. Entrenament ideal per a qualsevol tipus d’artista, ja sigui de la branca d’arts escèniques o no. Una activitat perfecta de reciclatge i aprofundiment per a actors i actrius. Un laboratori d’experimentació i aprenentatge 100% pràctic per a persones sense experiència.

Teatre:
el joc de ser altres
 
 

L’objectiu bàsic d’aquest curs és treballar els principis fonamentals del fet d’actuar: pèrdua de la vergonya, deixar-se anar, escolta i confiança amb el grup, creativitat, improvisació.

 

Com a eines fonamentals de l’actor / actriu, durant el curs entrenarem l’expressió corporal i la veu, a la recerca de la presència escènica. I, des d’aquí, ens endinsarem en la creació de personatges i de petites escenes teatrals. 

 

Des d’un plantejament lúdic, el curs ofereix una formació seriosa que parteix del Mètode de les Accions Físiques de Konstantin Stanislavski i beu també de la variada experiència de la professora en diverses disciplines de les Arts Escèniques: Teatre, Dansa, Dansa-Teatre i Cabaret. 

 

Per a persones sense o amb poca experiència que volen introduir-se en el teatre, i també per a qui ja ho ha provat i en vol més. Perquè tothom pot fer teatre i gaudir dels beneficis emocionals que ens aporta aquesta pràctica. 

Dimecres, de 18:30 a 20 h

Inici: 20 de gener 2021

Aportació: 45 € al mes (gener, 20 €)

A Marabal – C/ Bòbila, 7-9, Barcelona 

Curs semi presencial: 1 dissabte al mes presencial + sessions individuals i grupals per Zoom. 

Inici: 16 de gener 2021 // Aportació: 50 € al mes.

  • Sessions presencials: Dissabtes 16 de gener, 13 de febrer, 13 de març, 10 d’abril, 8 de maig i 12 de juny. De 10:00 a 14:00 h.  Total: 24 h presencials.

 

  • Sessions setmanals online per Zoom (a combinar individuals i grupals): 30 h en total durant el curs, a distribuir segons necessitats del grup i de cada alumne.

NOTA: Si per la Covid-19 no es poden fer les sessions presencials, es reorganitzarà el curs per fer-lo 100% online.

A Marabal – C/ Bòbila, 7-9, Barcelona 

Monòlegs teatrals:
El personatge i el discurs

A partir d’uns fonaments teòrics i pràctics, abordarem la creació d’un monòleg teatral per cada alumne.

 

Els alumnes hauran de triar el monòleg / text a treballar, assessorats per la professora.

 

En les sessions grupals presencials, treballarem aspectes comuns d’interpretació teatral de manera 100% pràctica: entrenament físic i emocional, Mètode de les Accions Físiques, construcció del personatge, treball del text, veu, dicció, etc…

 

En les sessions online grupals, aprofundirem en les qüestions anteriors de manera teòrica i compartirem assajos individuals de cada personatge, mostrats en directe o bé prèviament enregistrats per cada alumne.

 

En les sessions online individuals, es treballarà de manera concreta el monòleg i el personatge de cada alumne, amb direcció i tutoria completament personalitzada.

Per a persones amb certa experiència, que tinguin ganes de realitzar un treball teatral fonamentalment individual però emmarcat en una experiència compartida i grupal.

 

Si els alumnes ho desitgen, a final del curs es presentaran els monòlegs en públic.

 

Cicle Teatre d'Autor:
Tennessee Williams

Tennessee Williams (1911-1983) és un dels grans dramaturgs internacionals del s.XX. Els seus textos teatrals presenten drames costumistes de l’Amèrica dels anys 40 i 50 en els quals l’autor aborda algunes de les seves obsessions: el masclisme tòxic de la societat i la bogeria. Textos en què conviuen la poesia i la crueltat, protagonitzats per personatges d’una gran força i complexitat psicològica.

Revisitar Williams és un exercici teatral deliciós i un repte fascinant i necessari, per la seva actualitat i vigència sorprenents.

En aquest monogràfic ens endinsarem en l’obra de Tennessee Williams a través d’un dels seus textos més emblemàtics i immortals: Un tramvia anomenat Desig (A streetcar named Desire).

Altres monogràfics del cicle: JEAN GENET, i  GARCÍA LORCA.

 

Dissabte 10 d'abril 2021 

De 10:00 a 18:00 h

A Marabal – C/ Bòbila, 7-9, Barcelona 

Cabaret: Empoderament
per a dones

El Cabaret transforma. Empodera. Allibera. Ofereix un camí de creació en què treballem el concepte de gènere, la desinhibició, la sensualitat, la transgressió...

Aquest curs està dirigit expressament a dones, de totes les edats, amb o sense experiència en Arts Escèniques. Amb l'objectiu de desplegar tot el seu potencial creatiu, desenvolupar la pròpia feminitat i relacionar-se amb el seu cos de manera sana. Tot això, en un entorn divertit, segur, sense prejudicis i amb un bon acompanyament. 

Des de diverses tècniques de treball corporal, trobarem la disponibilitat i la presència per estar a l'escenari. 

Abordarem els fonaments del gènere, el treball amb objectes com barrets, cadira, boes o bastó, i crearem peces coreografiades des de la improvisació.

Formats:

1. Intensiu: dissabte, de 10 a 15 h. Preu: 35€

2. Classes setmanals: dilluns, dimecres o dijous, tarda-vespre (1,5 h). Preu: 42 € al mes

Els grups es crearan i es concretaran dies i horaris, en funció de la demanda.